Datasets més consultats
Home
Entitats
Totes les entitats de Mataró
CA
CSV
MAP
WS
Home
Equipaments
Relacio d'equipaments a Mataró classificats per tipologies
CA
CSV
MAP
WS
Home
Carrers
Carrers del municipi
CA
CSV
WS
Home
Eleccions a Mataró
Vots per mesa a totes les eleccions realtzades a Mataró des de 1995
CA
CSV
Nous datasets publicats
Home
Pressupost de 2019
Pressupost de 2019
CSV
Home
Eleccions al Senat
Vots per mesa a les eleccions al Senat a Mataró
CA
CSV
Home
Eleccions Municipals 2019
Vots per mesa a les eleccions municipals de 2019 a Mataró
CA
CSV
Home
Entitats
Totes les entitats de Mataró
CA
CSV
MAP
WS