Datasets més consultats
Home
Equipaments
Relacio d'equipaments a Mataró classificats per tipologies
CA
CSV
MAP
WS
Home
Carrers
Carrers del municipi
CA
CSV
WS
Home
Accessos
Accessos ( carrer i número )
CA
CSV
WS
Home
Nomenclàtor de Mataró
Nomenclàtor de Mataró
CSV
WS
Nous datasets publicats
Home
Guals vigents
Guals vigents
CA
CSV
MAP
WS
Home
Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
CA
MAP
WS
Home
Aparcament Motocicletes
Aparcament Motocicletes
CA
MAP
WS
Home
Pressupost de 2020 - Prorrogat
Pressupost de 2020 - Prorrogat
CSV