Datasets més consultats
Home
Equipaments
Relació d'equipaments a Mataró classificats per diferents tipologies. Es mostra l'adreça, descripció de l'equipament i la ubicació en el mapa.
CA
CSV
MAP
WS
Home
Entitats
Totes les entitats de Mataró classificades segons el tipus d'activitat que desenvolupa l'entitat. Conté les dades de contacte de l'entitat, l'adreça, el barri i la ubicació en el mapa.
CA
CSV
MAP
WS
Home
Carrers
Carrers del municipi. Es mostra el nom complert i el nom abreujat de la via. També inclou les coordenades del carrer per mostrar-lo en un mapa.
CA
CSV
WS
Home
Accessos
L'accés correspon a carrer i número d'edificis i parcel·les. S'incorpora districte postal, barri, referència cadastral i coordenades de l'accés. Es mostren tots els accessos vigents a la ciutat.
CA
CSV
WS
Nous datasets publicats
Home
Pressupost de 2023
Pressupost de 2023
CSV
Home
Pressupost de 2024
Pressupost de 2024
CSV
Home
Factures 2
Totes les factures des de 2013. Conté les dades més rellevants associades a cada factura: NIF, data, import, concepte, estat,...
CSV
Home
Eleccions Municipals 2023
Vots per mesa a les eleccions muncpals de 2023
CSV
WS