Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Eleccions Municipals 2019
CA
CSV
Vots per mesa a les eleccions municipals de 2019 a Mataró
CA
Descripció del format
Taula dinàmica amb dades
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/eleccions_municipals_2019.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
Darrera Actualització
16/02/2020
Freqüència d'actualització
Petició Negoci
Drets d'ús
Procedència de les dades
Ajuntament de Mataró
Nombre de consultes total
24
Temes associats
Paraules Clau
Any 2019
Eleccions
Accessos segons format