Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Pressupostos des de 2016
CSV
Tots els pressupostos des de 2016
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/pressupost_total.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
Darrera Actualització
27/01/2020
Freqüència d'actualització
Diària
Drets d'ús
Procedència de les dades
Ajuntament de Mataró
Nombre de consultes total
69
Temes associats
Paraules Clau
Any 2016
Any 2017
Pressupost
Any 2018
Any 2019
Accessos segons format