Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Guals vigents
CA
CSV
MAP
WS
Guals vigents
CA
Descripció del format
Taula dinàmica amb dades
WS
URL Accés
https://aplicacions.mataro.org:444/apex/rest/dobertes/elements?dataset=DS_GUAL01
Descripció del format
Servei Web
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/guals.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
MAP
Descripció del format
Mapa amb punts dinàmics