Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Accessos
CA
CSV
WS
Accessos ( carrer i número )
CA
Descripció del format
Taula dinàmica amb dades
WS
URL Accés
https://aplicacions.mataro.org:444/apex/rest/dobertes/elements?dataset=DS_ACCES01
Descripció del format
Servei Web
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/acces.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
Darrera Actualització
18/02/2020
Freqüència d'actualització
Setmanal
Drets d'ús
Procedència de les dades
Ajuntament de Mataró
Nombre de consultes total
4413
Temes associats
Paraules Clau
Accés
Territori
Accessos segons format