Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Equipaments
CA
CSV
MAP
WS
Relacio d'equipaments a Mataró classificats per tipologies
CA
Descripció del format
Taula dinàmica amb dades
WS
URL Accés
https://aplicacions.mataro.org:444/apex/rest/dobertes/elements?dataset=DS_EQUIP01
Descripció del format
Servei Web
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/equipaments_tots.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
MAP
Descripció del format
Mapa amb punts dinàmics
Darrera Actualització
23/02/2020
Freqüència d'actualització
Temps Real
Drets d'ús
Procedència de les dades
Ajuntament de Mataró
Nombre de consultes total
138099
Temes associats
Paraules Clau
Equipament
Accessos segons format