Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
DATASET
>  Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
CA
CSV
MAP
WS
Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
CA
Descripció del format
Taula dinàmica amb dades
WS
URL Accés
https://aplicacions.mataro.org:444/apex/rest/dobertes/elements?dataset=DS_MOBILITAT09
Descripció del format
Servei Web
CSV
URL Accés
http://dadesobertes.mataro.cat/aparc_mob_red.csv
Descripció del format
Valors separats per comes
MAP
Descripció del format
Mapa amb punts dinàmics
Darrera Actualització
17/02/2020
Freqüència d'actualització
Trimestral
Drets d'ús
Procedència de les dades
Ajuntament de Mataró
Nombre de consultes total
42
Temes associats
Paraules Clau
Mobilitat
Senyalització
Accessos segons format