Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Economia
Pressupostos i finances
Dataset
Factura
CSV
Totes les factures des de 2013
Factura
Proveïdor
Pressupost de 2017
CSV
Pressupost any 2017
Any 2017
Pressupost
Pressupost de 2018
CSV
Pressupost any 2018
Pressupost
Any 2018
Pressupost de 2019
CSV
Pressupost de 2019
Pressupost
Any 2019
Pressupost de 2020 - Avantprojecte
CSV
Pressupost de 2020 - Avantprojecte
Pressupost
Pressupost de 2020 - Prorrogat
CSV
Pressupost de 2020 - Prorrogat
Pressupost
Pressupostos des de 2016
CSV
Tots els pressupostos des de 2016
Any 2016
Any 2017
Pressupost
Any 2018
Any 2019
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web