Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Territori
Territori
Dataset
Accessos
CA
CSV
WS
Accessos ( carrer i número )
Accés
Territori
Carrers
CA
CSV
WS
Carrers del municipi
Carrer
Territori
Locals amb codificacions
CA
CSV
Locals amb codificacions
Local
Territori
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web