Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Cultura i Oci
Cultura i Oci (NTI)
Dataset
Parades de Sant Jordi des de 2017
CA
MAP
WS
Parades de llibres i roses de Sant Jordi concedides des de 2017
Any 2017
Any 2018
Any 2019
Ciutat
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web