Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Persones
Persones
Dataset
Habitants per illa
CA
CSV
MAP
WS
Nombre d'habitants per illa classificats per edat. Per motius de confidencialitat no es mostren aquelles illes on viuen menys de 20 persones
Població
Padró
Matrimonis
CSV
WS
Matrimonis a Mataró des de 2008 fins 2018.
Moviments del padró d'habitants
CSV
Moviments del padró d'habitants des de l'any 2000
Població
Padró
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web