Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Ciutat i serveis
Ciutat i serveis
Dataset
Avisos adreçats a la bústia ciutadana
CA
CSV
MAP
Bústia ciutadana
Avís
Incidència
Bústia
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web