Ajuntament de Mataró
OpenData Mataró
Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Mataró
TEMA
>  Transport
Transport (NTI-3)
Dataset
Aparcament Motocicletes
CA
CSV
MAP
WS
Aparcament Motocicletes
Mobilitat
Senyalització
Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
CA
CSV
MAP
WS
Aparcament Persones Mobilitat Reduïda
Mobilitat
Senyalització
Guals vigents
CA
CSV
MAP
WS
Guals vigents
Mobilitat
Senyalització
Formats
CA
Taula dinàmica amb dades
CSV
Valors separats per comes
MAP
Mapa amb punts dinàmics
WS
Servei Web